<> መቀንጨርን ለመከላከል ለችግሩ የሚመጥን መፍትሄ እንዲሰጥ ጥሪ ቀረበ፡፡ | AMMA Skip to main content